您现在的位置是: 首页 > 体裁作文 体裁作文

人教版六年级上册语文书_人教版六年级下册语文书电子课本

zmhk 2024-05-09 人已围观

简介人教版六年级上册语文书_人教版六年级下册语文书电子课本       如果您对人教版六年级上册语文书感兴趣,那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息,以及一些相关的资源和建议。1.人教版小学语文六年级上册 语文书全部的词语盘点2.六

人教版六年级上册语文书_人教版六年级下册语文书电子课本

       如果您对人教版六年级上册语文书感兴趣,那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息,以及一些相关的资源和建议。

1.人教版小学语文六年级上册 语文书全部的词语盘点

2.六年级上册语文课本需要背哪些课文

3.六年级上册语文文言文课文

4.六年级上册语文课文第9课的生字是什么

人教版六年级上册语文书_人教版六年级下册语文书电子课本

人教版小学语文六年级上册 语文书全部的词语盘点

       词语盘点1

       (读读写写)

       zhāo pɑi dān yōu jí qiè jù pà zhī qù ɡuānɡ ɡù kǒnɡ pà

       招 牌 担 忧 急 切 惧 怕 知 趣 光 顾 恐 怕

       chōnɡ zú lǐ yóu wū yán qí shí zhī chēnɡ ɡǔ lì huán rào

       充 足 理 由 屋 檐 其 实 支 撑 鼓 励 环 绕

       yú lè ɡǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè

       娱 乐 感 叹 周 游 思考 品 味 片 段 忽略

       yì yì fānɡ shì qīnɡ pén dà yǔ háo bù yóu yù

       意 义 方 式 倾 盆 大 雨 毫 不 犹 豫

        (读读记记)

       tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qí mǎ bǐ yù xīn fēi

       贪 婪 通 顺 可 靠 培 养 起 码 比 喻 心 扉

       nà hǎn bǎo lǎn ɡuò yǐn bào chánɡ bó zá kuì zènɡ cí shí

       呐 喊 饱 览 过 瘾 报 偿 驳杂 馈 赠 磁 石

       duàn liàn jiè jiàn jī chánɡ lù lù ɡǔn ɡuā làn shú

       锻 炼 借 鉴 饥 肠 辘 辘 滚 瓜 烂 熟

       liú ɡuānɡ yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān chánɡ rì jiǔ

        流 光 溢 彩 津 津 有 味 天 长 日 久

       rú zuì rú chī fú xiǎnɡ lián piān hú lún tūn zǎo bù qiú shèn jiě

       如 醉 如 痴 浮 想 联 翩 囫 囵 吞 枣 不 求 甚 解

       bēi huān lí hé qiān chánɡ ɡuà dù rú jī sì kě bù yán ér yù

       悲 欢 离 合 牵 肠 挂 肚 如 饥似 渴 不 言 而 喻

       qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhònɡ bù tónɡ

       千 篇 一 律 别 出 心 裁 与 众 不 同

       dà xiǎn shēn shǒu xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wànɡ ǒu xīn lì xuè

       大 显 身 手 心 安 理 得 念 念 不 忘 呕 心 沥 血

       词语盘点2

       (读读写写)

       yōu fānɡ piāo bó wéi dú dùn shí cí xiánɡ xī hɑn lí bié

       幽 芳 飘 泊 唯 独 顿 时 慈 祥 稀 罕 离 别

       dà dǐ jīnɡ shen pǐn ɡé línɡ hún ɡǔ qì mín zú qì jié

       大 抵 精 神 品 格 灵 魂 骨气 民 族 气 节

       mó nàn qī línɡ jìnɡ yù bì jìnɡ suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo

       磨 难 欺 凌 境 遇 毕 竟 所 谓 梳 理 衰 老

       zhēn cánɡ shǒu juàn huá qiáo nénɡ shū shàn huà fēnɡ qī xuě yā

       珍 藏 手 绢 华 侨 能 书 善 画 风 欺 雪 压

       dǐnɡ tiān lì dì dì tóu zhé jié

       顶 天 立 地 地头 折 节

       (读读记记)

       diàn wū bǐnɡ xìnɡ juàn liàn zī tài mí rén zhì shǎo lín jū

       玷 污 秉 性 眷 恋 姿 态 迷 人 至 少 邻居

       chénɡ shu wán zhěnɡ yóu qí tí qián chán chán ē nuó wǔ zī

       成 熟 完 整 尤 其 提 前 潺 潺 婀 娜 舞姿

       lín lín bō wén ɡān hé diǎn zhuì pánɡ xiè fú xiàn cháo shī

       粼 粼 波 纹 干 涸 点 缀 螃 蟹 浮 现 潮 湿

       liú tōnɡ shū fu yìn xiànɡ liánɡ sōu sōu pō fù shènɡ mínɡ

       流 通 舒 服 印 象 凉 飕 飕 颇 负 盛 名

       xiānɡ piāo shí lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

       香 飘 十 里 守 望 相 助

       词语盘点3

       (读读写写)

       mù qián shànɡ è bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīnɡ yàn pàn duàn

       目 前 上 腭 哺乳 退 化 垂 直 经 验 判 断

       tāi shēnɡ tè zhēnɡ shòu mìnɡ zhēn ɡuì jí cù bào jǐnɡ dào qiè

       胎 生 特 征 寿 命 珍 贵 急 促 报 警 盗 窃

       fàn zuì xián yí jīn shǔ yín hánɡ tú zhǐ jí shǐ ɡuī dìnɡ

       犯 罪 嫌 疑 金 属 银 行 图 纸 即 使 规 定

       chuānɡ lián bǎo chí zào yīn fèi shuǐ jí zhōnɡ chú lǐ duì fu

       窗 帘 保 持 噪 音 废 水 集 中 处 理 对付

       yán zhì qí jì bó wù ɡuǎn ān rán wú yànɡ ǒu duàn sī lián

       研 制 奇 迹 博 物 馆 安 然 无 恙 藕 断 丝 连

       (读读记记)

       ɡuāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ zhuī zhú

       乖 巧 驯 良 清 秀 矫 健 机警 躲 藏 追 逐

       qiánɡ liè xī liú jǐnɡ jué chù dònɡ ruì lì cuò zá tái xiǎn

       强 烈 溪 流 警 觉 触 动 锐 利 错 杂 苔 藓

       xiá zhǎi mián qiǎnɡ zhē bì rán ér miàn lín kē lì lái yuán

       狭 窄 勉 强 遮 蔽 然 而 面 临 颗 粒 来 源

       fēn liè piāo fú xuē ruò róu hé xìnɡ nénɡ yī fù wěn dìnɡ

       分 裂 飘 浮 削 弱 柔 和 性 能 依 附 稳 定

       zhāo huī dān diào ɡǔ jīn wǎnɡ lái pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān

       朝 晖 单 调 古 今 往 来 庞 然 大 物 气象 万 千

       词语盘点4

       (读读写写)

       fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìnɡ jù liè shànɡ ɡōu cāo zònɡ

       附 近 捕 捞 鱼 饵 辉 映 剧 烈 上 钩 操 纵

       bǎi tuō yú sāi zhēnɡ biàn jiǎo jié qǐ qiú zuǐ chún jǔ sànɡ

       摆 脱 鱼 鳃 争 辩 皎 洁 乞 求 嘴 唇 沮 丧

       lǚ tú yòu huò ɡào jiè shí jiàn yán ɡé yónɡ jiǔ qǐ shì

       旅 途 诱 惑 告 诫 实 践 严 格 永 久 启示

       shōu huò fēn fù zhà yóu pián yi kě ɡuì shí liu ài mù

       收 获 吩 咐 榨 油 便 宜 可 贵 石 榴 爱 慕

       fēn biàn tǐ miàn yín ɡuānɡ shán shǎn xiǎo xīn yì yì

       分 辨 体 面 银 光 闪 闪 小 心 翼 翼

       bù rónɡ zhēnɡ biàn yī yī bù shě

       不 容 争 辩 依 依 不 舍

        (读读记记)

       jué zé huán bào hé ǎi mènɡ xiǎnɡ sù jìnɡ qiǎo miào shǎn xiàn

       抉 择 环 抱 和 蔼 梦 想 素 净 巧 妙 闪 现

       dìnɡ ɡòu yuē dìnɡ ɡào cí tiǎo bō rú qī kāi mù jī fā

       订 购 约 定 告 辞 挑 拨 如 期 开 幕 激 发

       jiǎn yì yì chánɡ cōnɡ lónɡ yǐn yuē fán mào pénɡ sōnɡ shānɡ hài

       简 易 异 常 葱 茏 隐 约 繁 茂 蓬 松 伤 害

       suǒ xìnɡ xì nì péi bàn yán jiǎn zā zuǐ liú xiè xìn lài

       索 性 细 腻 陪 伴 眼 睑 咂 嘴 流 泻 信 赖

       xīnɡ luó qí bù dà xǐ ɡuò wànɡ xīn línɡ shóu qiǎo yuán yuán bú duàn

       星 罗 棋 布 大喜 过 望 心 灵 手 巧 源 源 不 断

       luò yì bù jué shòu yònɡ bú jìn qīnɡ sōnɡ zì zɑi bú dònɡ shēnɡ sè

       络 绎 不 绝 受 用 不 尽 轻 松 自 在 不 动 声 色

       词语盘点6

       读读写写

       dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū jiān dìnɡ wā jué

       地 震 混 乱 安顿 昔 日 废 墟 坚 定 挖 掘

       jué wànɡ bào zhà tàn xī bēi tònɡ chàn dǒu yōnɡ bào zāo ɡāo

       绝 望 爆 炸 叹 息 悲 痛 颤 抖 拥 抱 糟 糕

       què shí zì háo ténɡ xiě jìnɡ yǎnɡ qí miào chū bǎn xì jù

       确 实 自 豪 誊 写 敬 仰 奇 妙 出 版 戏 剧

       yán lì línɡ ɡǎn chuànɡ zuò yuán quán jǐnɡ ɡào tí xǐnɡ qí tú

       严 厉 灵 感 创 作 源 泉 警 告 提醒 歧 途

       jǐn shèn bǎ wò jí duān duàn yán huān shēnɡ xiào yǔ

       谨 慎 把 握 极 端 断 言 欢 声 笑 语

       pò làn bù kān mǎn huái xìn xīn yì rú jì wǎnɡ

       破 烂 不 堪 满 怀 信 心 一 如 既 往

       读读记记

       pí bèi mánɡ lù mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò zhǐ jiào

       疲 惫 忙 碌 腼 腆 触 摸 残 忍 虚 弱 指 教

       ɡǔn dànɡ hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn mán yuàn lěnɡ mò

       滚 荡 后 悔 艰 涩 拖 沓 磨 练 埋 怨 冷 漠

       shī hún luò bó zhèn ěr yù lónɡ dà chī yì jīnɡ dié dié bù xiū

       失 魂 落 魄 震 耳 欲聋 大 吃 一 惊 喋 喋 不 休

       xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡ chánɡ tǎn tè bù ān liáo shènɡ yú wú

       雪 上 加 霜 来 日 方 长 忐 忑不 安 聊 胜 于 无

       词语盘点7

       读读写写

       ɡū liànɡ wèi shǐ diàn tánɡ hónɡ wěi qīn rù xiāo huǐ ɡuī bǎo

       估 量 卫 矢 殿 堂 宏 伟 侵 入 销 毁 瑰 宝

       huī jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù rèn wù qí qū shī tǐ

       灰 烬 进 犯 转 移 掩 护 任 务 崎 岖 尸 体

       zhuì luò báo zi chóu hèn tiào wànɡ háo mài jǔ shì wén mínɡ

       坠 落 雹 子 仇 恨 眺 望 豪 迈 举 世 闻 明

       zhònɡ xīnɡ ɡǒnɡ yuè línɡ lónɡ tī tòu tínɡ tái lóu ɡé shī qínɡ huà yì

       众 星 拱 月 玲 珑 剔 透 亭 台楼 阁 诗情 话 意

       tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo mǎn qiānɡ nù huǒ zhǎn dìnɡ jié tiě

       天 南 海 北 奇 珍 异 宝 满 腔 怒 火 斩 钉 截 铁

       读读记记

       tínɡ bó ɡánɡ kǒu zhēn zhì chónɡ ɡāo jìnɡ yì tǒnɡ zhì zhún xǔ

       停 泊 港 口 真 挚 崇 高 敬 意 统 治 准 许

       lǐ tánɡ nónɡ hòu kòu wèn qí zhì qí ɡān jǐ liɑnɡ chà nà

       礼 堂 浓 厚 叩 问 旗 帜 旗 杆 脊 梁 刹 那

       xiāo yān ɡú suǐ shānɡ hén tònɡ kǔ lǐ pào zhā ɡēn xuán yá jué bì

       硝 烟 骨 髓 伤 痕 痛 苦 礼 炮 扎 根 悬崖 绝 壁

       词语盘点8

       读读写写

       yuǎn zhēnɡ dián lǐ wěi yuán xié shānɡ wài bīn huì jí àn zhào

       远 征 典 礼 委 员 协 商 外 宾 汇 集 按 照

       yù dìnɡ pái liè bō lànɡ bào fā dàn shēnɡ fèn dòu zhuānɡ yán

       预 定 排 列 波 浪 爆 发 诞 生 奋 斗 庄 严

       xuān ɡào huān hū diàn niǔ sù lì zhān yǎnɡ sù jìnɡ piāo fú

       宣 告 欢 呼 电 钮 肃 立 瞻 仰 肃 静 飘 拂

       xuán jǔ qí bīnɡ ɡāo cháo cì xù ɡuānɡ mínɡ ɡònɡ chǎn dǎnɡ

       选 举 骑 兵 高 潮 次 序 光 明 共 产 党

       wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fānɡ pái shān dǎo hǎi

       万 水 千 山 四 面 八 方 排 山 倒 海

       读读记记

       pánɡ bó nǐ dìnɡ dì yù xùn zhí bēn fù zūn zhònɡ chóu chú

       磅 礴 拟 定 地 域 殉 职 奔 赴 尊 重 踌 躇

       àn rán cāo láo yán sù shí zhàn ɡān rǎo chénɡ kěn bò ji

       黯 然 操 劳 严 肃 石 站 干 扰 诚 恳 簸箕

       wéi nán shènɡ lì bǎo zhènɡ tè shū jū shù hún shēn tiáo zhou

       为 难 胜 利 保 证 特 殊 拘 束 浑 身 笤 帚

       jú miàn lè hē hē yè yǐ jì rì duān duān zhènɡ zhènɡ

       局 面 乐 呵 呵 夜 以 继 日 端 端 正 正

六年级上册语文课本需要背哪些课文

       罗曼罗兰《名人转》,萧红《呼兰河传》,林海音《城南旧事》,《老人与海》、《鲁滨逊漂流记》、《爱的教育》《假如给我三天光明》、《小王子》、《堂吉诃德》、《格列佛游记》,《简爱》,泰戈尔《飞鸟集》,冰心《繁星春水》《寄小读者》,》、《名人成长故事》、《科学史话》《人间喜剧》《巴黎圣母院》《呼啸山庄》《金蔷薇》《绿野仙踪》,《中华上下五千年》,《假如给我三天光明》《十万个为什么》《骆驼样子》《呼啸山庄》《平凡的世界》路遥

       《穆斯林的葬礼》霍达 《挪威的森林》村上春树 《穆斯林的葬礼》霍达 《挪威的森林》村上春树 《基督山伯爵》 作者:大仲马 《教父》 作者:马里奥?普佐 《苏菲的世界》 作者:乔斯坦?贾德 《麦田里的守望者》 作者:塞林格 《白鹿原》 作者:陈忠实 《破碎的四月》 作者:卡达莱 《万历十五年》 作者:黄仁宇 《美的历程》 作者:李泽厚 《围城》 作者:钱钟书 《汤姆叔叔的小屋》 作者:斯托夫人 《根》 作者:亚历克?黑尔 《生命从明天开始》 作者:心曼 春曼 《活着》 作者:余华 《许三观卖血记》 作者:余华 《牛虻》 作者:伏尼契 《呼啸山庄》 作者:艾米莉?勃朗特 《拿破仑全传》 作者:刘乐土 《曹禺剧本选》 作者:曹禺

六年级上册语文文言文课文

       第一课:《文言文两则》1、《学奕》弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴(zhuó)而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。2、《两小儿辨日》孔子东游,见两小儿辩斗问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中盘盂(yú),此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧(cāng)沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰(shú)为汝(rǔ)多知(zhì)乎?”第二课:《匆匆》燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢? 我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。 去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。 在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸的回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊? 你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?日积月累(1)人非生而知之者,孰能无过?《师说》一鼓作气,再而衰,三而竭。《左传》甘瓜苦蒂,天下物无全美。《墨子》种树者必培其根,种德者必养其心。《传习录》操千曲而后晓声,观千剑而后识器。《文心雕龙》日积月累(2)元日 [宋』王安石 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符。天竺寺八月十五日夜桂子唐皮日休玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新。至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。日积月累(3)囚歌 为人进出的门紧锁着, 为狗爬走的洞敞开着, 一个声音高叫着: 爬出来呵,给你自由! 我渴望着自由, 但也深知道——— 人的躯体哪能由狗的洞子爬出! 我只能期待着, 那一天——— 地下的火冲腾, 把这活棺材和我一齐烧掉, 我应该在烈火和热血中得到永生。 日积月累(4)正直是道德之本。—(埃及)迈哈福兹《平民史诗》眼泪无法洗去痛苦—(冰岛)拉克司内斯《冰岛之钟》最伟大的见解是最朴实的。—(英国)戈尔丁《蝇王》人是为了自己的希望才活着的。—(苏联)肖洛霍夫《静静的顿河》守信是一项财宝,不应该随意虚掷。—(哥伦比亚)马尔克斯《百年的孤独》使卵石臻于完美的,并非锤的打击,而是水的且歌且舞。—(印度)泰戈尔《飞鸟集》只有那些勇敢镇定的人,才能熬过黑暗,迎来光明。—(危地马拉)阿斯图里亚斯《玉米人》一个人并不是生来要给打败的。你尽可以消灭他,可就是打不败他。—(美国)海明威《老人与海》第十二课:《为人民服务》我们的***和***所领导的八路军、新四军,是革命的队伍。我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。张思德⑴同志就是我们这个队伍中的一个同志。 人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”⑵为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。 因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的法对人民有好处,我们就照你的。“精兵简政”这一条意见,就是党外人士李鼎铭⑶先生提出来的;他提得好,对人民有好处,我们就采用了。只要我们为人民的利益坚持好的,为人民的利益改正错的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。 我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了。我们还要和全国大多数人民走这一条路。我们今天已经领导着有九千一百万人口的根据地,但是还不够,还要更大些,才能取得全民族的解放。我们的同志在困难的时候,要看到成绩,要看到光明,要看到希望,要提高我们的勇气中国人民正在受难,我们有责任解救他们,我们要努力奋斗。要奋斗就会有牺牲,死人的事是经常发生的。但是我们想到人民的利益,想到大多数人民的痛苦,我们为人民而死,就是死得其所。不过,我们应当尽量地减少那些不必要的牺牲。我们的干部要关心每一个战士,一切革命队伍的人都要互相关心,互相爱护,互相帮助。 今后我们的队伍里,不管死了谁,不管是炊事员,是战士,只要他是做过一些有益的工作的,我们都要给他送葬,开追悼会。这要成为一个制度。这个方法也要介绍到老百姓那里去。村上的人死了,开个追悼会。用这样的方法,寄托我们的哀思,使整个人民团结起来第18课:《跨越百年的美丽》1998年是居里夫人和她的丈夫发现放射性元素镭一百周年。一百年前的1898年12月26日,法国科学院人声鼎沸,一位年轻漂亮、神色庄重又略显疲倦的妇人走上讲台,全场立即肃然无声。她叫玛丽·居里,她今天要和她的丈夫皮埃尔·居里一起,在这里宣布一项惊人的发现:天然放射性元素镭。本来这场报告,她想让丈夫来作,但皮埃尔·居里坚持让她来讲。在此之前还没有一个女子登上过法国科学院的讲台。玛丽·居里穿着一袭黑色长裙,白净端庄的脸庞显出坚定又略带淡泊的神情,而那双微微内陷的大眼睛,让你觉得能看透一切,看透未来。她的报告使全场震惊,物理学进入了一个新的时代,而她那美丽、庄重的形象也就从此定格在历史上,定格在每个人的心中。关于放射性的发现,居里夫人并不是第一人,但她是关键的一人。在她之前,1896年1月,德国科学家伦琴发现了X光,这是人工放射性;1896年5月,法国科学家贝克勒尔发现了天然放射性。尽管这都还是偶然的发现,居里夫人却对此提出了新的思考:其他物质有没有放射性?就像是在海滩上捡到一个贝壳,别人也许仅仅是把玩一下而已,她却要研究一下这贝壳是怎样生,怎样长,怎样冲到海滩上来的。别人摸瓜她寻藤,别人摘叶她问根。是她提出了放射性这个词。两年后,她发现了钋,接着发现了镭。为了提出纯净的镭,居里夫妇搞到一吨可能含镭的工业废渣。他们在院子里支起了一口大锅,一锅一锅地进行冶炼。然后再送到化验室溶解、沉淀、分析。化验室只是一个废弃的破棚子,玛丽终日在烟熏火燎中搅拌着锅里的矿渣。她衣裙上,双手上,留下了酸碱的点点烧痕。一天,疲劳之极的玛丽揉着酸痛的后腰,隔着满桌的试管、量杯问皮埃尔:“你说这镭会是什么样子?”皮埃尔说:“我只是希望它有美丽的颜色。”终于经过三年又九个月,他们终于在成吨的矿渣中提炼出了0.1克镭。它真的有极美丽的颜色,在幽暗的破木棚里发出略带蓝色的荧光。这点美丽的淡蓝色的荧光,融入了一个女子美丽的生命和不屈的信念。玛丽的性格里天生还有一种更可贵的东西,她坚定、刚毅、顽强,有远大、执着的追求。这种可贵的性格和高远的追求,使玛丽·居里几乎在完成这项伟大自然发现的同时,也完成了对人生意义的发现。在发现镭之后的不断研究中,居里夫人也在不停地变化着。当工作卓有成效的同时,镭射线也在无声地侵蚀着她的肌体。她美丽健康的容貌在悄悄地隐退,逐渐变得眼花耳鸣,浑身乏力。皮埃尔不幸早逝,社会对女性的歧视更加重了她生活和思想上的沉重负担。但她什么也不管,只是默默地工作。她从一个漂亮的小姑娘,一个端庄坚毅的女学者,变成科学教科书里的新名词“放射线”,变成物理学的一个新的计量单位“居里”,变成一条条科学定律,她变成了科学史上一块永远的里程碑。居里夫人的美名从她发现镭那一刻起就流传于世,迄今已经百年。这是她用全部的青春、信念和生命换来的荣誉。她一生共得了10项奖金、16种奖章、107个名誉头衔,特别是获得了两次诺贝尔奖。她本来可以在任何一项大奖或任何一个荣誉上尽情地享受。但是她视名利如粪土,她将奖金赠给科研事业和战争中的法国,而将那些奖章送给6岁的小女儿去当玩具。她一如既往,埋头工作到67岁离开人世,离开了她心爱的实验室。直到她死后40年,她用过的笔记本里,还有射线在不停地释放。著名科学家爱因斯坦曾经说过:“在所有的世界著名人物中,玛丽·居里是唯一没有被盛名宠坏的人。”她实事求是,超形脱俗,知道自己的目标,更知道自己的价值。在一般人要做到这两个自知,排除干扰并终生如一,是很难很难的,但居里夫人做到了。她让我们明白,人有多重价值,是需要多层开发的。有的人止于形,以售其貌;有的人止于勇,而呈其力;有的人止于心,而有其技;有的人达于理,而用其智。诸葛亮戎马一生,气吞曹吴,却不披一甲,不佩一刃;毛泽东指挥军民万众,在战火中打出一个新中国,却从不受军衔,不背一枪。大音希声,大道无形,大智之人,不耽于形,不逐于力,不持于技。他们淡淡地生活,静静地思考,执著地进取,直进到智慧高地,自由地驾驭规律,而永葆一种理性的美丽。居里夫人就是这样一位挺立在智慧高地的伟人。《七步诗》三国·魏曹植煮豆持作羹,漉菽以为汁。萁在釜下燃,豆在釜中泣。本自同根生,相煎何太急?鸟鸣涧(唐)王维人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。芙蓉楼送辛渐王昌龄:唐寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶江畔独步寻花杜甫黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼石灰吟[明]于谦千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间竹石(清)郑燮咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风闻官军收河南河北(唐)杜甫剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。己亥杂诗清龚自珍九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。卜算子·送鲍浩然之浙东王观北宋水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边?眉眼盈盈处。才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。希望能帮到你O(∩_∩)O~

六年级上册语文课文第9课的生字是什么

       1. 人教版小学语文课本1

        杨氏之子

        梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

        伯牙绝弦

        伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

        学弈

       

        弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴(zhuó)而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

        两小儿辩日

        孔子/东游,见两小儿/辩斗,问其故。

        一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。

        一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

        一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

        孔子不能决也。

        两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

2. 人教版六年级上语文文言文原文及翻译

        伯牙绝弦 [原文](“/”是间隔) 伯牙/善/鼓琴,钟子期/善听。

        伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮/若/泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮/若/江河!”伯牙/所念,钟子期/必得之。子期死,伯牙/谓/世/再无知音,乃破琴/绝弦,终身/不复鼓。

        [释义] 鼓:弹。 志在高山:心里想到高山。

        哉:表示感叹的语气。 峨峨:“高”的意思。

        兮:相当于“啊”。 洋洋:广大。

        知音:理解自己心意、有共同语言的人。 破琴:把琴摔破。

        复:再;重新。 [译文] 伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听。

        伯牙弹琴的时候,心里想到高山,钟子期听了(赞叹)道:“你弹得太好了!简直就像巍峨的泰山(屹立在我的面前)!”心里想到流水,钟子期听了(赞叹)道:“你弹得太好了!简直像水势浩荡的江河!”伯牙所想的,钟子期都能准确地道出他的心意。钟子期死后,伯牙觉得世界上再也找不到(比钟子期更了解他的)知音了,于是,他把心爱的琴摔碎,终身不在弹琴。

        (人教版第25课《伯牙绝弦》)。

3. 六年级语文文言文

        两小儿辩日 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故. 一儿曰:”我以日始出时去人近,而日中时远也.” 一儿以日初远,而日中时近也. 一儿曰:”日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:”日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也. 两小儿笑曰:孰为汝多知乎?” 今夫弈之为数,小数也。

        不专心致志,则不得也。弈秋,通国之善弈者也。

        使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。

        为是其智弗若与?曰:非然也。弈秋是全国最会下棋的人。

        让他教两个人下棋,其中一人一心一意只听弈秋的教导;另一个人即使在听,可心里却想着天上有天鹅飞过,拿弓箭去射它。即使两个人在一起学习,成绩却不如第一个人。

        难道他的智力不如另一个人吗?回答说:不是这样的。 文言文 熟读成诵掌握重点字词会解说。

4. 6年级文言文和古文

        文言文课文第一学期陈太丘与友期《世说新语》两小儿辩日《列子》陋室铭[唐]刘禹锡爱莲说[宋]周郭颐为学[清]彭端淑熟读精思[宋]朱熹古诗四首观沧海[三国]曹操望洞庭湖赠张丞相[唐]孟浩然望岳[唐]杜甫饮湖上初晴后雨[宋]苏轼词二首菩萨蛮[唐]韦庄卜算子·送鲍浩然之浙东[宋]王观答谢中书书[南朝]陶弘景望九华[宋]王十朋中国古代寓言四则买椟还珠[战国]韩非郑人买履[战国]韩非滥竽充数[战国]韩非画蛇添足《战国策》第二学期春之古韵春夜喜雨[唐]杜甫钱塘湖春行[唐]白居易江南春[唐]杜牧登幽州台歌[唐]陈子昴黄鹤楼[唐]崔颢山居秋螟[唐]王维过故人庄[唐]孟浩然白雪歌送武判官归京[唐]岑参李白诗三首[唐]李白行路难送友人月下独酌《论语》八则[春秋]孔子天时不如地利[战国]孟子口能言之,身能行之[战国]荀子《吕氏春秋》两则橘逾淮为积《晏子春秋》螳螂捕蝉[汉]刘向第一学期秋思[唐]张籍春望[唐]杜甫寄酬韩冬郎 *** 畏之员外(其一)[唐]李商隐采莲子(其二)[唐]皇甫松。

5. 告诉我六年级语文所有的古文~

        《学奕》

        原文

        弈秋,通国之善弈也。使弈秋侮二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,

        一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?吾曰:

        非然也。

        译文

        弈秋是僵最会下棋的人。让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另

        一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。这样虽然他同前

        一个人一起学习,却学得不如前一个。能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是

        这样的。

        《两小儿辩日》

        原文

        孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

        一儿曰,我以日始初时去人近,而日中时远也。一儿以日初出远,而日中时近也。

        一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂。此不为远者小而近者大乎?”

        一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤。此不为近者热而远者凉乎?”

        孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

        翻译

        孔子去东方游学,见两个小孩正在争论,便上前问其缘故。

        一个小孩说:“我认为太阳刚升起时离人近,中午离人远。另一个小孩认为太阳早晨离人远,中午离人近。

        一个小孩说::“太阳早晨大得象车盖,到了中午小得如盘盂。难道不是离我们近时大,远时小吗?

        另一个小孩说:“太阳早晨时令人感到十分凉爽,中午感觉象是伸进了滚烫的热水中一般热,难道不是近时热,远时凉吗?

        孔子无法判断。两个小孩笑着问:“谁说你智慧渊博了?

        《矛与盾》

        原文

        楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

        译文

        楚国有着一个卖盾和卖矛的人。他夸耀自己的盾,说:“我的盾坚固无比,任何锋利的东西都刺不透它。”又夸耀自己的矛,说:“我的矛非常锋利,什么坚固的东西都能刺穿。”有人说:“如果用你的矛,去刺你的盾,结果会怎么样呢?”那人张口结舌,一句话也答不上来。

        《郑人买履》

        原文

        郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,谓曰:“吾忘持度!”返归取之。及返,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

        译文

        有个想要买鞋子的郑国人,他先在家里量了自己的脚,把量好的尺码放在了他自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带量好的尺码。已经拿到鞋子,才想起自己忘了带尺码,于是就说:“我忘记带量好的尺码了。”就返回家去取量好的尺码。等到他返回集市的时候,集市已经散了,最终没有买到鞋。 有人问他说:“你为什么不用你的脚试鞋呢?”他说:“宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。”

        《关尹子教射》

        原文

        列子学射,中矣。请于关尹子。尹子曰:“子知子之所以中者乎?”对曰:"弗知也。”关尹子曰:“未可。”退而习之。三年,又以报关尹子。尹子曰:“子知子之所以中乎?”列子曰:“知之矣。”关尹子曰:“可矣,守而勿失也。非独射也,为国与身皆如之。”

        译文

        列子跟关尹子学习射箭,有一次,列子射中了靶心。去请教关尹子,说:我学的差不多了吧。关尹子说:“你知道你能射中靶心的原因吗?”

        列子回答说:“不知道。” 关尹子说:“不知道不能算是学会了。”列子回去再练习。过了3年,列子又来向关尹子求教。 关尹子又问:“你知道你能射中靶心的原因吗?” 列子说:“知道了。” 关尹子说:“现在可以了。你要牢牢记住,千万不要违背它。不但是射箭,治理国家以及自我修养,都要像这个样子。”

6. 六年级课外文言文

        原文: 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

        孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。

        孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

        译文: 在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,他非常聪明。有一天,父亲的朋友孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。

        孩子给孔君平端来了水果,其中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看,并说:“这是你家的水果。”

        孩子马上回答说:“我可没听说孔雀是先生您家的鸟。” ——《杨氏之子》 原文: 伯牙善鼓琴,钟子期善听。

        伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

        译文: 俞伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听。俞伯牙弹琴时,心里想到高山,钟子期说:“好啊,我仿佛看见一座巍峨峻拔的泰山屹立在我眼前!”俞伯牙心里想到流水,钟子期说:“好啊,我仿佛看见了奔腾不息的江河!”俞伯牙心里想的,钟子期一定能知道他的心意。

        钟子期死后,俞伯牙觉得世上再也没有知音了,就把琴摔坏,把弦拉断,一生不再弹琴。 ——《伯牙绝弦》 原文: 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

        俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”

        公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

        译文: 一个寒冷的雪天,谢太傅把家人聚会在一起,跟子侄辈的人谈诗论文。忽然间,雪下得紧了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?”他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”

        他哥哥的女儿道韫说:“比不上柳絮乘风飘起”太傅高兴得笑了起来。道韫是太傅大哥谢奕的女儿、左将军王凝之的妻子。

        ——《咏雪》 原文: 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。

        客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”

        元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 友人惭,下车引之,元方入门不顾。

        译文: 陈太丘和朋友预先约定好一起出行,约定在中午时分,约定的时间过了朋友却没有到,陈太丘便不再等候友人而离开了。当他离去以后,他的朋友才来到。

        陈太丘的儿子陈元方当时年仅七岁,正在家门外做游戏。客人问他:“你的父亲在家不在?”陈元方回答说:“父亲等待您很长时间而您却没有来到,已经离去了。

        ”客人便发怒说道:“不是人啊!和人家约好一起出行,却抛弃人家而离去。”陈元方说:“您与我父亲约定在中午时分见面,中午不到,这就是没有信用;对着人家儿子骂他的父亲,这便是没有礼貌。”

        客人感到很惭愧,便从车里下来,想拉元方的手,元方走回家不去理他。 ——《陈太丘与友期》 以下为无译文的文言文,选自〈〈世说新语〉〉。

        1.陈仲举言为士则,行为世范,登车揽辔,有澄清天下之志。为豫章太守, 至,便问徐孺子所在,欲先看之。

        主薄白:“群情欲府君先入廨。”陈曰:“武 王式商容之闾,席不暇暖。

        吾之礼贤,有何不可!” 2.周子居常云:“吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生矣。” 3.郭林宗至汝南造袁奉高,车不停轨,鸾不辍轭。

        诣黄叔度,乃弥日信宿。 人问其故,林宗曰:“叔度汪汪如万顷之陂。

        澄之不清,扰之不浊,其器深广, 难测量也。” 4.李元礼风格秀整,高自标持,欲以天下名教是非为己任。

        后进之士,有升 其堂者,皆以为登龙门。 5.李元礼尝叹荀淑、锺皓曰:“荀君清识难尚,锺君至德可师。”

        6.陈太丘诣荀朗陵,贫俭无仆役,乃使元方将车,季方持杖后从,长文尚小, 载着车中。既至,荀使叔慈应门,慈明行酒,馀六龙下食。

        文若亦小,坐着膝前。 于时太史奏:“真人东行。”

        7.客有问陈季方:“足下家君太丘,有何功德而荷天下重名?”季方曰: “吾家君譬如桂树生泰山之阿,上有万仞之高,下有不测之深;上为甘露所沾, 下为渊泉所润。当斯之时,桂树焉知泰山之高,渊泉之深,不知有功德与无也。”

        8.陈元方子长文有英才,与季方子孝先,各论其父功德,争之不能决,咨于 太丘,太丘曰:“元方难为兄,季方难为弟。” 9.荀巨伯远看友人疾,值胡贼攻郡,友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!” 巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪!”贼既至,谓 巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾, 不忍委之,宁以吾身代友人命。”

        贼相谓曰:“吾辈无义之人,而入有义之国。” 遂班军而还,一郡并获全。

        10. 华歆遇子弟甚整,虽闲室之内,严若朝典。陈元方兄弟恣柔爱之道。

        而 二门之里,两不失雍熙之轨焉。 11. 管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去 之。

        又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰: “子非吾友也!” 12. 王朗每以识度推华歆。

        歆蜡日,尝集子侄燕饮,王亦学之。有人向张华 说此事,张曰:。

       如果是人教版,六年级上册语文书第9课是《穷人》,组词如下:

       搁:耽搁、搁置、搁浅 填:填空、填补、义愤填膺

       怨:怨气、幽怨、任劳任怨 掀:掀翻、掀开、掀起

       唉:唉声叹气 裹:包裹、裹腿、裹足不前

       魁:魁梧、魁首、魁元 梧:梧桐(树/叶)

       淋:淋雨、湿淋淋、日晒雨淋 撕:撕破、撕裂、撕毁

       霉:霉菌、发霉、霉烂 虑:考虑、深思熟虑、深谋远虑

       好了,今天关于“人教版六年级上册语文书”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“人教版六年级上册语文书”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。